forbot

Adym Inzhiniring, TOO

+7 (717) 252-96-80
  • Adym Inzhiniring, TOO
Quầy trưng bày
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
Gá gắn ống
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Hộp lắp ráp
Check availability 
Nhóm: Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Check availability 
Nhóm: Hộp lắp ráp
Hộp lắp ráp
Check availability 
Nhóm: Hộp lắp ráp
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Gá gắn ống
Check availability 
Nhóm: Gá gắn ống
Các nhóm hành hóa
Liên hệ

Địa chỉ

Kazakhstan,  Astana,  010000,  av. Koshkarbaeva 80 VP-20 (Novaya Abaya r-n Master 2

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Adym Inzhiniring, TOO. Tất cả thông tin về Adym Inzhiniring, TOO tại Astana (Kazakhstan).